Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 04/25/2021

viennhakhoa

Viện nghiên cứu và công nghệ nha khoa Việt Nam, from Hà Nội, Vietnam
Web: https://viennhakhoa.org/, Bio: Viện nha khoa Vidental là đơn vị hàng đầu trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nha khoa. 30 Phạm Văn Đồng, phường...
Add a new Link
viennhakhoa's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

Viện nghiên cứu và công nghệ nha khoa Việt Nam

https://viennhakhoa.org - Details

viennhakhoa: Viện Nghiên cứu và Công nghệ Nha khoa Việt Nam – VIDENTAL là mô hình hệ sinh thái Nha khoa toàn diện, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam bao gồm nghiên cứu, điều trị và chăm sóc sức...

to tags:  

prev  -  page 1  - next
Results 1 - 1 of 1 - (1 total) for viennhakhoa

prev  -  next

viennhakhoa's tags:Ads