Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 07/11/2021

quangminhnet

Chuyên gia chế tác các sản phẩm từ Mica, from Hà Nội, Vietnam
Web: https://chetacmica.net/, Bio: Quang Minh hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật của Công ty TNHH Mica Việt Nam - Micomax, với kiến thức chuyên môn: Kỹ sư...
Add a new Link
quangminhnet's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

Kệ Mica được sản xuất như thế nào?| 06 vấn đề cần lưu ý

https://chetacmica.net/phuong-phap-san-xuat-ke-mica - Details

quangminhnet: Kệ Mica là sản phẩm được sử dụng rất phổ biến trong nhiều ngành nghề khác nhau, như trưng bày sản phẩm, để tài liệu,.... Sản phẩm này được chế tác với vật liệu chính là Tấm nhựa...

0%
0 folks

Xưởng gia công Mica cung cấp dịch vụ gì?| Tiêu chí lựa chọn đơn vị uy tín?

https://chetacmica.net/tieu-chi-lua-chon-xuong-gia-cong... - Details

quangminhnet: Hiện nay, nhựa Mica được sử dụng rất phổ biến ở nhiều các ngành nghề khác nhau. Nhờ đó, mà nhu cầu về cắt, khắc, chế tác các sản phẩm từ Mica, như Biển chức danh Mica, Menu Mica,... ngày...

to tags:    

prev  -  page 1  - 2 results in total  -  next
Results 1 - 2 of 2 - (2 total) for quangminhnet

prev  -  next

quangminhnet's tags:Ads