Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 11/05/2020

khaosat.me

Công ty nghiên cứu thị trường Khaosat.me, from Ho Chi Minh City, Vietnam
Web: khaosat.me/nghien-cuu-thi-truong, Bio: Công ty nghiên cứu thị trường Khaosat.me nằm trong top 10 công ty khảo sát thị trường tốt nhất tại TP.Hồ Chí Minh,...
Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks

Giải pháp nghiên cứu thị trường cho mọi người

https://khaosat.me - Details

khaosat.me: Không phân biệt bạn là ai. Bạn là công ty lớn hay chỉ là một cá nhân, bạn có nhiều tiền hay chỉ có vài trăm ngàn đều vẫn có thể thực hiện khảo sát nghiên cứu thị trường ngay tại nhà,...

0%
0 folks

Phần mềm khảo sát nhân viên tự động nhắc nhở,

https://khaosat.me/phan-mem-khao-sat-nhan-vien - Details

khaosat.me: Phần mềm khảo sát sự hài lòng nhân viên giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đội ngũ nhân sự từ đó tạo nên một môi trường phát triển bền vững, nhiều nhân tài.

prev  -  page 1  - 2 results in total  -  next
Close (x)
Results 1 - 2 of 2 - (2 total) for khaosat.me

prev  -  next

khaosat.me's tags: