Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 05/08/2020

hvdong

Hv Dong, from Hanoi, Vietnam
Web: www.hvdong.com/, Bio: Hvdong.com là website cung cấp những thông tin tổng hợp ở các lĩnh vực: công nghệ, văn hóa, xã hội, sức khỏe, tâm...
Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks
0%
0 folks

Vô thường là gì? Ý nghĩa của vô thường trong cuộc sống?

www.hvdong.com/2021/08/vo-thuong-la-gi-y-nghia-... - Details

hvdong: Vô thường là gì? Ý nghĩa của vô thường trong cuộc sống?

to tags:                   ...

0%
0 folks

Tiết Hạ chí là gì? Ngày Hạ chí là ngày nào? 2020

www.hvdong.com/2020/11/tiet-ha-chi-la-gi-ngay-h... - Details

hvdong: Tiết Hạ chí là gì? Ngày Hạ chí là ngày nào? 2020

to tags:                

0%
0 folks
0%
0 folks
0%
1 folk

Đơn vị tiền tệ | Ký hiệu tiền tệ | Mã tiền

www.hvdong.com/2018/05/don-vi-tien-te-ky-hieu-t... - Details

hvdong: Tổng cộng có 164 loại đơn vị tiền tệ quốc gia trên thế giới. Mặc dù số lượng các quốc gia độc lập là 197, cộng với hàng chục vùng lãnh thổ phụ thuộc. Nguyên nhân là do một số nước...

to tags:                   ...

0%
1 folk

Top 20 mẫu CV xin việc mới nhất 2020

www.hvdong.com/2017/05/top-20-mau-cv-xin-viec-m... - Details

hvdong: Cv là gì, viết CV cần những thông tin gì, lưu ý gì để có 1 CV đầy đủ? Top 20 mẫu CV 2020 và hướng dẫn tạo CV chi tiết. Bài viết này mình xin chia sẻ cách tạo cho mình 1 CV xin việc đẹp mắt...

to tags:                   ...

0%
1 folk

JD, JP, JS, CV, KPA, KPI là gì? Ý nghĩa của chúng?

www.hvdong.com/2018/04/jd-jp-js-cv-kpa-kpi-la-g... - Details

hvdong: JD, JP, JS, CV, KPA, KPI là gì? Ý nghĩa của chúng cho việc tuyển dụng nhân sự

to tags:                   ...

0%
0 folks

Mệnh Thổ hợp màu gì, kỵ màu gì? Tính cách người mệnh Thổ

www.hvdong.com/2021/09/menh-tho-hop-mau-gi-ky-m... - Details

hvdong: Mệnh Thổ hợp màu gì, kỵ màu gì? Tính cách người mệnh Thổ

to tags:                   ...

0%
0 folks

Mệnh mộc hợp màu gì, kỵ màu gì? Tính cách người mệnh mộc

www.hvdong.com/2021/09/menh-moc-hop-mau-gi-ky-m... - Details

hvdong: Mệnh mộc hợp màu gì, kỵ màu gì? Tính cách người mệnh mộc

to tags:                   ...

0%
0 folks

Mệnh kim hợp màu gì, kỵ màu gì? Tính cách người mệnh kim

www.hvdong.com/2021/09/menh-kim-hop-mau-gi-ky-m... - Details

hvdong: Mệnh kim hợp màu gì, kỵ màu gì? Tính cách người mệnh kim

to tags:                   ...

0%
0 folks

Mệnh hỏa hợp màu gì và kỵ màu gì? Tính cách người mệnh hỏa là gì?

www.hvdong.com/2021/09/menh-hoa-hop-mau-gi-va-k... - Details

hvdong: Mệnh hỏa hợp màu gì và kỵ màu gì? Tính cách người mệnh hỏa là gì?

to tags:                   ...

0%
0 folks

Cây xà cừ là gì? Kỹ thuật chồng và chăm sóc chi tiết

www.hvdong.com/2021/08/cay-xa-cu-la-gi-ky-thuat... - Details

hvdong: Cây xà cừ là gì? Kỹ thuật chồng và chăm sóc chi tiết

to tags:                   ...

0%
0 folks
0%
0 folks

Theo phong thủy mệnh thủy hợp màu gì? kỵ màu gì nhất?

www.hvdong.com/2021/08/menh-thuy-hop-mau-gi.htm... - Details

hvdong: Theo phong thủy mệnh thủy hợp màu gì? kỵ màu gì nhất?

to tags:                   ...

0%
0 folks

Bản ngã là gì? Con đường đi tìm chính mình

www.hvdong.com/2021/08/ban-nga-la-gi-con-duong-... - Details

hvdong: Bản ngã là gì? Con đường đi tìm chính mình

to tags:                   ...

0%
0 folks

Phản kháng tâm lý là gì? Tác dụng trong tâm lý hành vi

www.hvdong.com/2021/08/phan-khang-tam-ly-la-gi-... - Details

hvdong: Phản kháng tâm lý là gì? Tác dụng trong tâm lý hành vi

to tags:                   ...

0%
0 folks

Thước lỗ ban là gì? Cấu tạo, ý nghĩa và cách sử dụng

www.hvdong.com/2021/08/thuoc-lo-ban-la-gi-cau-t... - Details

hvdong: Thước lỗ ban là gì? Cấu tạo, ý nghĩa và cách sử dụng

to tags:                   ...

0%
0 folks

Mã bưu điện (zip code) là gì? Tra cứu mã bưu chính

www.hvdong.com/2021/08/ma-buu-dien-zip-code-la-... - Details

hvdong: Mã bưu điện (zip code) là gì? Tra cứu mã bưu chính 63 tỉnh

to tags:                   ...

0%
1 folk
prev  -  page 1  2  - 26 results in total  -  next
Close (x)
Results 1 - 20 of 26 - (26 total) for hvdong

prev  -  next

hvdong's tags: