Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 10/16/2014

gninsaat


Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks

Boyalar | GN İNŞAAT

https://www.gninsaat.com.tr/boya-cesitleri-nedir - Details

gninsaat: Koruyucu ve dekoratif amaçlı olarak uygulanan maddelere boya denir. Genel olarak boyalar; mineral, plastik ve yağlı olmak üzere üç ana gurupta toplanırlar.

0%
1 folk

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

https://www.gninsaat.com.tr/kentsel-donusum-hizmetleri - Details

gninsaat: Kentsel dönüşüm hizmetleri bir şehirde yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve kentin bütün geleneklerine etki etme gücüne sahiptir.

0%
0 folks

Yapı Taşlarında Bozulma ve Aşınmalar

www.gninsaat.com.tr/yapi-taslarinda-bozulma-ve-... - Details

gninsaat: Yoğun trafik, hem hava kirliliğine hem de yolların çevrelerindeki yapılarda hasarlara sebep olur. Tarihi yapıların çevrelerinde yolların açılması ve bu yollarda devam eden trafik nedeniyle, titreşimler meydana gelir.

0%
0 folks
0%
0 folks
0%
0 folks
0%
0 folks
0%
1 folk
0%
1 folk
0%
1 folk
0%
1 folk
0%
1 folk
0%
0 folks

PVC’nin Teknik Özellikleri

https://www.gninsaat.com.tr/pvcnin-teknik-ozellikleri - Details

gninsaat: PVC’ler stabilizatör madde içermediği zaman, 100 C’nin üzerindeki sıcaklığa ısıtıldığında veya UV ışını, Gama ışını gibi etkenlere maruz bırakıldığında yapısında bozulmalar meydana gelmektedir.

to tags:            

0%
1 folk
0%
1 folk
0%
1 folk
0%
1 folk
0%
1 folk
0%
1 folk
0%
0 folks
prev  -  page 1  2  3  4  5  - 100 results in total  -  next
Close (x)
Results 1 - 20 of 100 - (206 total) for gninsaat

prev  -  next

gninsaat's tags: