Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 09/23/2021

esrtvn

Esrt, from 10 Phố Hàng Bài, Tràng Tiền, H, Vietnam
Web: esrt.vn/, Bio: Giới thiệu: ESRT - Trung tâm tư vấn phát triển du lịch có trách nhiệm Việt Nam đưa ra các giải pháp sáng tạo và...
Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks

Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách

https://esrt.vn - Details

esrtvn: ESRT – Trung tâm tư vấn phát triển du lịch có trách nhiệm Việt Nam đưa ra các giải pháp sáng tạo và chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp lữ hành du lịch cũng như các cơ quan quản lý du lịch tại...

0%
0 folks

Esrt - Văn Phòng Công Ty

https://esrt.business.site - Details

esrtvn: ESRT - Trung tâm tư vấn phát triển du lịch có trách nhiệm Việt Nam đưa ra các giải pháp sáng tạo và chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp lữ hành du lịch cũng như các cơ quan quản lý du lịch tại Việt...

0%
0 folks

2016-2025東協觀光發展策略及行動方案中英對照 @

http://blog.xuite.net/wild.fun/blog/381895866 - Details

esrtvn:      ASEAN是東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations)的縮寫,中文一般簡稱「東協」,目前由十個東南亞國家組成,分別是汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國與越南,每年舉辦一次東南亞觀光論壇,討論東南亞所有觀光產業的議題,合作推動將東南亞區域整合為一個觀光旅遊區,爭取國際觀光客到訪,促進經濟發展。2016東協觀光論壇(ASEAN...

prev  -  page 1  - 3 results in total  -  next
Close (x)
Results 1 - 3 of 3 - (3 total) for esrtvn

prev  -  next

esrtvn's tags: