Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 09/07/2020

duanx2daikim

Dự án X2 Đại Kim, from Hà Nội, Vietnam
Web: ducanhland.com/du-an/chung-cu-x2-dai-kim/, Bio: Chung cư X2 Đại Kim là dự án chiến lược của MHDI tại quận Hoàng Mai, ngay ngã ba nơi giao giữa sông Lừ và sông Tô...
Add a new Link
Close (x)
Filter:


Sorry, this user has no public bookmarks yet ...
Close (x)

duanx2daikim's tags: