Reputation: 0 %
Currently: offline
Member since 08/30/2009

academichouse


Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
2 folks

Företagsutbildning - Kurs i ledarskap, projekt och kommunikation

http://www.academichouse.se - Details

Jandersson: Företagsutbildning och kurs inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap kommunikation. Värdefulla verktyg och träning för chefer, projektledare och medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap, sin kommunikation och sina projekt.

to tags:              

0%
1 folk

Att skapa effektivitet i arbetet

ledarskapstips.blogspot.com/2009/05/effektivitet... - Details

academichouse: Tips för att skapa effektivitet i ditt arbete. Spara tid, hinn mer fler saker och ordna en personlig effektivitet genom en ordnad planering och prioritering.

to tags:          

0%
1 folk

Utvecklingssamtal och svåra samtal

www.academichouse.se/kurser/seminarier/utvecklin... - Details

academichouse: Kurs eller seminarium i utvecklingssamtal för chefer, ledare och personalansvariga. Du får verktyg, råd och tips för att genomföra utvecklingssamtal med framgång.

to tags:      

0%
2 folks

Kurs i coaching / coachning

www.academichouse.se/kurser/seminarier/coaching.... - Details

academichouse: En praktisk kurs i coaching / coachning. Utbildningen ger dig verktyg för att coacha dina medarbetare nå sina uppsatta mål.

to tags:          

0%
1 folk

Kurs i kommunikation

www.academichouse.se/kurser/personlig_utveckling... - Details

academichouse: Kurs i personlig kommunikation som ger dig verktyg för att argumentera, lyssna och nå fram med dina budskap. Lär dig hantera svåra samtal, olika attityder, förändra och nå fram. Kursen ger dig också redskap för att hantera svåra samtal...

to tags:        

0%
1 folk

Utbildning i effektivitet, planering och prioritering

www.academichouse.se/kurser/personlig_utveckling... - Details

academichouse: Utbildning i planering, prioritering, stresshantering, mötesteknik, organisation och i att hantera och planera tid. Kursen ger dig redskap för en personlig effektivitet.

to tags:        

0%
1 folk

Projektledningskurs

www.academichouse.se/kurser/projektledning/ledar... - Details

academichouse: Projektledningskurs för projektledare och ledare i tillfälliga organisationer. Utbildningen ger dig verktyg för att motivera team, coaching och att ge feedback men också träning i konflikthantering och delegering.

to tags:        

0%
1 folk

Skapa rätt förutsättningar för ditt projekt

ledarskapstips.blogspot.com/2009/08/skapa-ratt-f... - Details

academichouse: Tips för att skapa bättre förutsättningar för att driva effektiva och resultatinriktade projekt.

to tags:      

0%
0 folks

Om att sätta mål... och nå dem.

ledarskapstips.blogspot.com/2009/06/att-skriva-n... - Details

academichouse: Tips för den svåra konsten att sätta mål som går att uppfylla. Få råd om målsättningar och om vad du ska göra för att infria dem.

to tags:          

0%
1 folk
0%
1 folk

Förhandling och förhandlingsteknik

www.academichouse.se/kurser/affarsutveckling/for... - Details

academichouse: Kurser i förhandlingstenik, argumentationsteknik och påverkan. Du får verktyg, metoder och praktisk träning för att lyckas i dina förhandlingar.

to tags:      

0%
1 folk

Chefsutbildning - Ny som chef

www.academichouse.se/kurser/ledarskap/ny_som_che... - Details

academichouse: Ledarskaps- och chefsutbildning för dig som är ledare eller ny som chef. Genom en ledarskapsutbildning får du verktyg att utveckla ditt ledarskap.

to tags:          

0%
1 folk

Om att presentera... och nå fram.

ledarskapstips.blogspot.com/2009/06/om-att-prese... - Details

academichouse: Tips för att nå fram till sin publik med en bra presentationsteknik och retorik. För dig som ska göra en presentation och vill vara säker på att få dina åhörare att lyssna och ta till sig ditt budskap.

to tags:      

0%
2 folks

Säljutbildning och kurs i säljteknik

www.academichouse.se/kurser/affarsutveckling/eff... - Details

academichouse: Säljutbildning med fokus på säljstrategii och säljteknik. Detta är en affärsutbildning som ger dig konkreta verktyg, metoder och praktisk träning för att öka din försäljning.

to tags:        

0%
1 folk

Presentationsteknik och retorik

www.academichouse.se/kurser/kommunikation/presen... - Details

academichouse: Kurs i presentationsteknik och retorik. I kursen tränas röstträning, manus, påverkan, kroppsspråk och framförande.

to tags:        

0%
1 folk

Utbildning i att leda i förändring - förändringsledning

www.academichouse.se/kurser/ledarskap/att_leda_i... - Details

academichouse: Ledarskapsutbildning i förändringsarbete och förändringsledning. Kursen fokuserar på förändringsprocesser, ledarskapet i förändringsarbetet och förändringsprojekt.

to tags:            

0%
1 folk

Projektledarutbildning - Praktisk projektledning

www.academichouse.se/kurser/projektledning/prakt... - Details

academichouse: En effektiv projektledarutbildning som ger dig verktyg och praktisk träning för att leda framgångsrika projekt. Kursen ger dig som projektledare värdefulla resultat.

to tags:        

0%
1 folk

Utbildningar i affärsmannaskap och försäljning

www.academichouse.se/kurser/affarsutveckling/aff... - Details

academichouse: Träning och kurser i affärsmannaskap, affärsutveckling och försäljning. Utbildningar som ger dig verktyg inom presentationsteknik, argumentation och förhandlingsteknik.

to tags:        

0%
1 folk

Kurser i kommunikation

www.academichouse.se/kurser/kommunikation/kommun... - Details

academichouse: Utbildning och kurser med träning i kommunikation, presentation, argumentation, information och i att utbilda andra.

to tags:        

0%
1 folk

Utbildning i projektledning för projektledare och projektmedarbetare

www.academichouse.se/kurser/projektledning/proje... - Details

academichouse: Utbildning för projektledare, beställare, styrgrupp och projektgrupp. Projektledarkurser som ger verktyg och metoder att lyckas.

to tags:      

prev  -  page 1  2  - 22 results in total  -  next
Close (x)
Results 1 - 20 of 22 - (22 total) for academichouse

prev  -  next