Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks

Quỹ đất sở hữu lâu dài tại Phú Quốc hiếm hoi vì kiện cáo kéo dà

camnangdiaoc.vn/quy-dat-so-huu-lau-dai-tai-phu-... - Details

camnangdiaoc: Theo tình hình cập nhật mới nhất hiện nay tại đảo ngọc Phú Quốc có khoảng 338 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn lên đến 380.000 tỷ đồng. Địa phương này phấn đấu đến năm...

to tags:  

prev  -  page 1  - next
Close (x)
Results 1 - 1 of 1 - (1 total) for quydatsohuulaudaitaiphuquoc

prev  -  next
related tags for quydatsohuulaudaitaiphuquoc:


Feature Video
See why you should use folkd