Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
06:27am, 06/14/16

All tags for this page:
0%
0 folks

Türkiye’nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar ve Öneriler Raporu | Serbest Elektrik

www.serbestelektrik.net/genel/turkiyenin-jeoterm... - Details

indirimlielektrik: Türkiye’nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar ve Öneriler Raporu TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yayımlandı. Raporun sunumunda aşağıdaki ifadelere yer verildi: Hızla artan nüfus ve teknolojik yeniliklere...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

indirimlielektrik saved this page on 06/14/2016 06:27am

Türkiye’nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar ve Öneriler Raporu TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yayımlandı. Raporun sunumunda aşağıdaki ifadelere yer verildi: Hızla artan nüfus ve teknolojik yeniliklere bağlı olarak gelişen endüstrinin enerji gereksinimi karşılamak üzere, ülkeler bir yandan alışılmış enerji kaynaklarından daha ekonomik yararlanma yollarını ararken bir yandan da konvansiyonel enerji kaynaklarının yerine geçebilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarından çok kapsamlı bir biçimde faydalanma yollarını da araştırmaktadırlar. Bu durum, doğru işletme yöntemleri kullanıldığında yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan jeotermal enerjiyi alternatif bir kaynak olarak daha önemli bir hale getirmektedir. Bundan yaklaşık 12.000 yıl önce Akdeniz bölgesinde banyo, ısınma ve pişirme amaçlı olarak kullanılmaya başlanmış olan jeotermal kaynaklar bugün, elektrik enerjisi üretimi, merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması gibi ısıtma/soğutma uygulamalar

This URL was also folkd by:

by