Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
11:07pm, 11/06/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Cách chọn đèn Led chất lượng tốt

www.diendancacanh.com/forum/showthread.php/28806... - Details

starscream410: Đèn Led có ánh sáng phát ra về 1 hướng, không như các đèn khác có tia sáng phát đi ra mọi hướng và phải sử dụng bộ phận phản chiếu. Bên cạnh đó, đèn Led có thể điều chỉnh độ sáng, tuổi...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

starscream410 saved this page on 11/06/2014 11:07pm

Đèn Led có ánh sáng phát ra về 1 hướng, không như các đèn khác có tia sáng phát đi ra mọi hướng và phải sử dụng bộ phận phản chiếu. Bên cạnh đó, đèn Led có thể điều chỉnh độ sáng, tuổi thọ dài, ánh sáng lạnh, chống sốc, ánh sáng không có UV là các ưu điểm khác của Led.

This URL was also folkd by:

by