Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
10:45pm, 11/04/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Công nghệ đèn Led chiếu sáng tương lai

www.diendancacanh.com/forum/showthread.php/28710... - Details

starscream410: Quang phổ của Led tập trung gần như toàn bộ ở dãy tần mắt thường có thể nhìn thấy, trong đó hiệu suất phát sáng có thể đạt từ 80-90%, do vậy ánh sáng của đèn Led không gây hại cho mắt...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

starscream410 saved this page on 11/04/2014 10:45pm

Quang phổ của Led tập trung gần như toàn bộ ở dãy tần mắt thường có thể nhìn thấy, trong đó hiệu suất phát sáng có thể đạt từ 80-90%, do vậy ánh sáng của đèn Led không gây hại cho mắt và cũng giúp người sử dụng nhìn những ánh sáng đó một cách chân thực và rõ ràng nhất.

This URL was also folkd by:

by