Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
11:53pm, 10/16/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Tản mạn về lợi ích của đèn Led chiếu sáng

www.diendancacanh.com/forum/showthread.php/28083... - Details

starscream410: Việc tiết kiệm năng lượng là rất quan trọng trong thời buổi hiện nay. Ánh sáng là một trong những khu vực tiêu thụ điện rất lớn, người ta ước tính rằng khoảng 19% lượng điện toàn cầu...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

starscream410 saved this page on 10/16/2014 11:53pm

Việc tiết kiệm năng lượng là rất quan trọng trong thời buổi hiện nay. Ánh sáng là một trong những khu vực tiêu thụ điện rất lớn, người ta ước tính rằng khoảng 19% lượng điện toàn cầu được tiêu thụ cho chiếu sáng (cả trong nhà và ngoài trời). Để tiết kiệm năng lượng chúng ta nên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong điều khiển đồng thời với việc ứng dụng đèn tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng cùng với các hệ thống tái tạo năng lượng như Phòng điện, Điện năng lượng mặt trời…sẽ góp phần

This URL was also folkd by:

by