Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
11:01am, 05/19/19

All tags for this page:
0%
0 folks

Bedemand I Århus & Skanderborg ⇒ Broholt Begravel

http://www.article.org.in/article.php?id=176076 - Details

Danielsen05Sehested: Ved dødsfald kontakter man sognepræsten, som er begravelsesmyndighed i det sogn, man bor i. Bedemanden ved hjælper gerne med at få denne begravelseshjælp udbetalt. I den begravelses- og bisættelseafgift...

to tags:  

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

Danielsen05Sehested saved this page on 05/19/2019 11:01am

Ved dødsfald kontakter man sognepræsten, som er begravelsesmyndighed i det sogn, man bor i. Bedemanden ved hjælper gerne med at få denne begravelseshjælp udbetalt. I den begravelses- og bisættelseafgift som alle i Sverige betaler til, indgår et lokale til ceremonien, kremering og gravplads - præcis som ved en begravelse eller bisættelse i ki

This URL was also folkd by:

by