Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
06:38am, 06/19/14

All tags for this page:
0%
0 folks

tin tức mới nhất cập nhật liên tục: Cái chết đ

vntodays360.blogspot.com/2014/06/cai-chet-uoc-ba... - Details

quanghuy231092: Tây Ban Nha đã bị loại khỏi World Cup 2014. Đó thực sự là cú sốc với nhiều người nhưng suy cho cùng, “cái chết” của “Bò tót” đã được báo trước. Lối chơi tiqui-taka đã suy thoái trong...

to tags:  

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

quanghuy231092 saved this page on 06/19/2014 06:38am

Tây Ban Nha đã bị loại khỏi World Cup 2014. Đó thực sự là cú sốc với nhiều người nhưng suy cho cùng, “cái chết” của “Bò tót” đã được báo trước. Lối chơi tiqui-taka đã suy thoái trong những năm qua và không thể giúp họ làm nên điều thần kỳ.

Tags: W 

This URL was also folkd by:

by