Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
06:29am, 06/17/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Triều Tiên mới đây đã ra một văn bản nội bộ lên án “giấc mơ Trung Quốc”. Theo các chuyên gia, động thái này cho thấy, Bình Nhưỡng không còn “tha thiết” với Bắc Kinh như trước.

quanghuy231092.tumblr.com/post/89055773041/trieu... - Details

quanghuy231092: Triều Tiên mới đây đã ra một văn bản nội bộ lên án “giấc mơ Trung Quốc”. Theo các chuyên gia, động thái này cho thấy, Bình Nhưỡng không còn “tha thiết” với Bắc Kinh như trước. Nhà lãnh...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

quanghuy231092 saved this page on 06/17/2014 06:29am

Triều Tiên mới đây đã ra một văn bản nội bộ lên án “giấc mơ Trung Quốc”. Theo các chuyên gia, động thái này cho thấy, Bình Nhưỡng không còn “tha thiết” với Bắc Kinh như trước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên...

This URL was also folkd by:

by