Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
06:45am, 06/19/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Trung Quốc đang chuyển từ “phản ứng quyết li

kqxs247.blogspot.com/2014/06/trung-quoc-ang-chuy... - Details

quanghuy231092: Trong bối cảnh căng thẳng lãnh thổ trên Biển Đông leo thang bởi một loạt các hành động khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc, chuyên gia nhận định, Bắc Kinh đang thay đổi phương pháp tiếp cận...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

quanghuy231092 saved this page on 06/19/2014 06:45am

Trong bối cảnh căng thẳng lãnh thổ trên Biển Đông leo thang bởi một loạt các hành động khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc, chuyên gia nhận định, Bắc Kinh đang thay đổi phương pháp tiếp cận tranh chấp trên biển từ “phản ứng quyết đoán” sang “đối đầu chủ động, tích cực”.

This URL was also folkd by:

by