Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
12:26am, 10/20/14

All tags for this page:
0%
0 folks

CHẤT LƯỢNG CHIẾU SÁNG CỦA ĐÈN LED ỐNG BƠ

kingled.vn/chat-luong-chieu-sang-cua-den-led-ong... - Details

starscream410: Đèn Led ống bơ sẽ là một sự lựa chọn đèn chiếu sáng hợp lý với những vị trí lắp đặt không sử dụng trần giả do đó không thích hợp để có thể sử dụng đèn downlight Led âm trần ở...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

starscream410 saved this page on 10/20/2014 12:26am

Đèn Led ống bơ sẽ là một sự lựa chọn đèn chiếu sáng hợp lý với những vị trí lắp đặt không sử dụng trần giả do đó không thích hợp để có thể sử dụng đèn downlight Led âm trần ở những khu vực đó. Ngoài sự khác biệt về cấu tạo cũng như hình thức thì khả năng chiếu sáng và ứng dụng trong nội thất chiếu sáng của đèn downlight lắp nổi cũng không thua kém đèn Led downlight âm trần, thậm chí nếu biết cách sử dụng hợp lý còn có thể mang lại hiệu quả chiếu sáng tốt hơn.

This URL was also folkd by:

by