Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
05:49am, 06/18/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Học giả TQ can đảm nói thẳng về biển Đông - k&#

ketquaxoso360.weebly.com/trang-ch7911/hoc-gia-tq... - Details

quanghuy231092: Để giúp dư luận và nhân dân Trung Quốc hiểu rõ sự thật, học giả Lý Lệnh Hoa đã công bố nhiều bằng chứng, chứng cứ về nguồn gốc các biển đảo trên biển Đông và đường lưỡi bò sai...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

quanghuy231092 saved this page on 06/18/2014 05:49am

Để giúp dư luận và nhân dân Trung Quốc hiểu rõ sự thật, học giả Lý Lệnh Hoa đã công bố nhiều bằng chứng, chứng cứ về nguồn gốc các biển đảo trên biển Đông và đường lưỡi bò sai trái, nguy hiểm.

This URL was also folkd by:

by