Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
11:24pm, 11/06/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Phân tích khả năng chiếu sáng hiệu quả của đèn Led

husc.edu.vn/forum/viewthread.php?thread_id=25313... - Details

starscream410: Ánh sáng đèn Led được phát từ các diot phát quang. Đây là nguồn sáng mới có nhiều ưu điểm: tiêu thụ năng lượng ít hơn 80-90% so với bóng đèn sợi đốt có độ sáng tương đương, phát ánh...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

starscream410 saved this page on 11/06/2014 11:24pm

Ánh sáng đèn Led được phát từ các diot phát quang. Đây là nguồn sáng mới có nhiều ưu điểm: tiêu thụ năng lượng ít hơn 80-90% so với bóng đèn sợi đốt có độ sáng tương đương, phát ánh sáng liên tục, không nhấp nháy, chất lượng ánh sáng tốt, không phát nhiệt, không phát thải khí độc ra môi trường.

This URL was also folkd by:

by