Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 06/19/2013

trum117


Add a new Link
trum117's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
1 folk

Bánh trung thu Kinh Đô 2 trứng Đặc biệt

vi.scribd.com/doc/153522696/Banh-trung-thu-Kinh-... - Details

trum117: Bánh trung thu Kinh Đô 2 trứng Đặc biệt Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô - Sông đáy Địa chỉ: 11 Sông Đáy, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM Điện thoại đặt hàng: (08) 3547 2700 Mail: banhtrungthu.biz@gmail.com Hotline:...

0%
1 folk

Bảng Giá bánh trung thu kinh đô 2013

vi.scribd.com/doc/153520703/B%E1%BA%A3ng-Gia-ban... - Details

trum117: Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô - Sông đáy Địa chỉ: 11 Sông Đáy, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM Điện thoại đặt hàng: (08) 3547 2700 Mail: banhtrungthu.biz@gmail.com Hotline: 0909 753 648 Websites:...

0%
1 folk

Bánh trung thu Kinh Đô trăng vàng Kim Cương

vi.scribd.com/doc/153523869/Banh-trung-thu-Kinh-... - Details

trum117: Bánh trung thu Kinh Đô trăng vàng Kim Cương Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô - Sông đáy Địa chỉ: 11 Sông Đáy, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM Điện thoại đặt hàng: (08) 3547 2700 Mail: banhtrungthu.biz@gmail.com Hotline:...

0%
1 folk

Bánh trung thu Kinh Đô Vi Cá Jambon 2 trứng đặc biệt

banhtrungthu.biz/kinh-do/2-trung-dac-biet/vi-ca-... - Details

trum117: Bánh trung thu Kinh Đô Vi Cá Jambon 2 trứng đặc biệt được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

0%
1 folk

Bánh trung thu Kinh Đô Khoai môn 2 trứng - SÔNG ĐÁY

banhtrungthu.biz/kinh-do/nuong-2-trung/khoai-mon... - Details

trum117: Bánh trung thu Kinh Đô Khoai môn 2 trứng được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

0%
1 folk

Bánh trung thu kinh đô Sữa dừa 2 trứng - Sông Đáy

banhtrungthu.biz/kinh-do/nuong-2-trung/sua-dua-2... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô Sữa dừa 2 trứng được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

to tags:                   ...

0%
1 folk

Bánh trung thu kinh đô đậu xanh 2 trứng - Sông Đáy

banhtrungthu.biz/kinh-do/nuong-2-trung/dau-xanh-... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô đậu xanh 2 trứng được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

to tags:                   ...

0%
1 folk

Bánh trung thu kinh đô Đậu xanh lá dứa 1 trứng - Sô

banhtrungthu.biz/kinh-do/nuong-1-trung/dau-xanh-... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô Đậu xanh lá dứa được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

to tags:                   ...

0%
1 folk

Bánh trung thu kinh đô đậu đỏ 1 trứng - Sông Đáy

banhtrungthu.biz/kinh-do/nuong-1-trung/khoai-mon... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô đậu đỏ 1 trứng được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

to tags:                   ...

0%
0 folks
0%
0 folks

Bánh trung thu kinh đô hạt sen 2 trứng - Sông Đáy

banhtrungthu.biz/kinh-do/nuong-2-trung/hat-sen-2... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô hạt sen 2 trứng được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

to tags:                   ...

0%
0 folks

Bánh Trung thu Kinh Đô đậu đỏ 2 trứng - SÔNG ĐÁY

banhtrungthu.biz/kinh-do/nuong-2-trung/dau-do-2-... - Details

trum117: Bánh Trung thu Kinh Đô đậu đỏ 2 trứng được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

to tags:                   ...

0%
1 folk

Bánh trung thu kinh đô đậu xanh lá dứa 2 trứng đặ

www.slideshare.net/MaiThuy1/bnh-trung-thu-kinh-2... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô - Sông đáy Địa chỉ: 11 Sông Đáy,

to tags:                   ...

0%
1 folk

Bánh trung thu kinh đô đậu xanh lá dứa 2 trứng đặ

www.slideshare.net/trum117/bnh-trung-thu-kinh-24... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt. Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô - Sông đáy Địa chỉ: 11 Sông Đáy,

0%
0 folks

Bánh trung thu kinh đô Đậu đỏ 2 trứng đặc biệt

www.slideshare.net/trum117/bnh-trung-thu-kinh-u-... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô Đậu đỏ 2 trứng đặc biệt Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô - Sông đáy Địa chỉ: 11 Sông Đáy, Phường

0%
1 folk

Bánh trung thu kinh đô trăng vàng - Hồng ngọc 1

www.slideshare.net/trum117/bnh-trung-thu-kinh-tr... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô trăng vàng - Hồng ngọc 1 Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô - Sông đáy Địa chỉ: 11 Sông Đáy, Phường 02, Q

0%
1 folk

Bánh trung thu kinh đô trăng vàng -Vinh hoa

www.slideshare.net/trum117/bnh-trung-thu-kinh-tr... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô trăng vàng -Vinh hoa Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô - Sông đáy Địa chỉ: 11 Sông Đáy, Phường 02, Quận T

0%
0 folks

Bánh trung thu kinh đô trăng vàng - Hồng ngọc 2,3,4

www.slideshare.net/trum117/bnh-trung-thu-kinh-tr... - Details

trum117: Bánh trung thu kinh đô trăng vàng - Hồng ngọc 2,3,4 Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô - Sông đáy Địa chỉ: 11 Sông Đáy, Phường 0

0%
0 folks

Bánh trung thu Kinh Đô Sữa dừa 2 trứng Đặc biệt -

banhtrungthu.biz/kinh-do/2-trung-dac-biet/sua-du... - Details

trum117: Bánh trung thu Kinh Đô Sữa dừa 2 trứng Đặc biệt được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

to tags:                   ...

0%
0 folks

Bánh Trung thu Kinh Đô đậu xanh 2 trứng đặc biệt -

banhtrungthu.biz/kinh-do/2-trung-dac-biet/dau-xa... - Details

trum117: Bánh Trung thu Kinh Đô đậu xanh 2 trứng đặc biệt được phân phối bởi NPP Sông Đáy cho toàn miền Nam với 8 năm kinh nghiệm. Gọi 08.35472700 để đặt hàng.

to tags:                   ...

prev  -  page 1  2  3  4  5  - 100 results in total  -  next
Results 1 - 20 of 100 - (2101 total) for trum117

prev  -  next

trum117's tags:Ads