Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 06/16/2020

thanhphothongminh

Thành phố thông minh, from Hà Nội, Vietnam
Web: https://smartcityhanoi.com.vn/, Bio: "Dự án thành phố thông minh - Smart City Hà Nội. Nằm ở phía Bắc Hà Nội có diện tích 272ha tại các xã Hải Bối,...
Add a new Link
thanhphothongminh's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:


Sorry, this user has no public bookmarks yet ...

thanhphothongminh's tags:Ads