Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 02/07/2011

rick12


Add a new Link
rick12's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

WOZ

http://woz.blogdedag.nl - Details

rick12: Als u eigenaar bent van een onroerende zaak dan ontvangt u aan het begin van elk jaar van uw gemeente een WOZ-beschikking . Hierop staat een waarde van uw woning vermeld, deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. Deze waarde wordt door de gemeente...

to tags:  

0%
0 folks

woz waarde berekenen

http://wozwaardeberekenen.webs.com - Details

rick12: Binnenkort ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking 2011. Omdat de woningmarkt en vooral de huizenprijzen de afgelopen jaren nogal gedaald zijn, is het verstandig om dit jaar extra goed naar die beschikking te kijken.

to tags:  

0%
0 folks

WOZ waarde

http://wozwaarde.blogdedag.nl - Details

rick12: Dat is geen apart schrijven, want het staat op de aanslag onroerendezaakbelasting. Het is een belangrijk document, omdat de hoogte van de WOZ-waarde ook de hoogte van de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), de huur, de aanslag van...

to tags:  

0%
0 folks

bezwaarschrift woz

http://bezwaarschriftwoz.blogdedag.nl - Details

rick12: Nu er minder woningen worden verkocht en de huizenprijs daalt, worden de WOZ-waarderingen onbetrouwbaarder. Bezwaar maken kan lonend zijn...

to tags:  

0%
0 folks

woz bezwaar

http://wozbezwaar.blogdedag.nl - Details

rick12: Over een paar weken ontvang je van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking 2011. Omdat de woningmarkt en vooral de huizenprijzen de afgelopen jaren nogal gedaald zijn, is het verstandig om dit jaar extra goed naar die beschikking te kijken.

to tags:          

0%
0 folks

Bezwaar woz

http://bezwaarwoz.blogdedag.nl - Details

rick12: Wat houdt de onroerende zaakbelasting nu precies in? En op welke situaties is het van toepassing? Elke gemeente gaat weer anders met de OZB om.

to tags:  

prev  -  page 1  - 6 results in total  -  next
Results 1 - 6 of 6 - (6 total) for rick12

prev  -  next

rick12's tags:Ads