Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 01/13/2011

richard1223


Add a new Link
richard1223's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

OZB WOZ bezwaar

http://wozbezwaar.webnode.com - Details

richard1223: WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Dit is de gemeentelijke taxatie die elk jaar plaats vindt voor woning en bedrijfspand. Als het goed gebeurt is dit de van het onroerend goed als het leeg en vrij van hypotheek verkocht zou worden.

to tags:            

prev  -  page 1  - next
Results 1 - 1 of 1 - (1 total) for richard1223

prev  -  next

richard1223's tags:Ads