Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 01/15/2011

mirte122


Add a new Link
mirte122's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

Bezwaarschrift woz zeer belangrijk in 2011

http://www.everyoneweb.com/Bezwaarschriftwoz - Details

mirte122: Waardedaling woningen. Als peildatum voor de WOZ-beschikking voor het jaar 2011 geldt de waarde van de onroerende zaak per 1 januari 2010.

to tags:            

0%
0 folks

Bezwaarschrift woz indienen

http://bezwaarschriftwoz.webnode.com - Details

mirte122: Binnenkort valt de WOZ-beschikking 2011 in de bus. Als peildatum geldt 1 januari 2010. Er zijn diverse redenen om kritisch naar deze aanslag te kijken.

to tags:  

0%
0 folks

WOZ bezwaar 2011

http://wozbezwaar.come2me.nl - Details

ton5667: In de WOZ-beschikking staat de waarde van je huis vermeld per een vooraf bepaalde peildatum. Voor de beschikking van 2011 geldt1 januari 2010 als peildatum. De WOZ waarde loopt dus altijd achter op de realiteit. Tegen de beschikking van vorig...

to tags:  

prev  -  page 1  - 3 results in total  -  next
Results 1 - 3 of 3 - (3 total) for mirte122

prev  -  next

mirte122's tags:Ads