Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 02/06/2011

martje12


Add a new Link
martje12's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

woz waarde controleren

http://wozwaarde.jimdo.com - Details

martje12: Veel gemeenten lappen de regels voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften aan hun laars. Deze gemeenten gaan niet in op argumenten waarmee huiseigenaren willen aantonen dat de getaxeerde waarde van hun woning te hoog is en versturen standaard...

to tags:  

0%
0 folks

bezwaarschrift woz

http://bezwaarschriftwoz.jimdo.com - Details

martje12: Pas als de boze burger een beroepsprocedure start bij de rechtbank wordt het bezwaar serieus bekeken en wordt vaak een compromis voorgesteld om een rechtszaak af te wenden. Doordat eigenaren vaak genoodzaakt zijn een rechtzaak te starten wordt...

to tags:  

0%
0 folks

woz waarde berekenen

http://wozwaardeberekenen.weebly.com - Details

martje12: Veel gemeenten lappen de regels voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften aan hun laars. Deze gemeenten gaan niet in op argumenten waarmee huiseigenaren willen aantonen dat de getaxeerde waarde van hun woning te hoog is en versturen standaard...

to tags:          

0%
0 folks

WOZ

http://www.blogshot.nl/index.php?u=WOZ - Details

richard121: In de WOZ-beschikking staat de waarde van je huis vermeld per een vooraf bepaalde peildatum. Voor de beschikking van 2011 geldt 1 januari 2010 als peildatum. De WOZ waarde loopt dus altijd achter op de realiteit. Tegen de beschikking van vorig...

to tags:  

0%
0 folks

WOZ - powered by Blog-Host

woz.blog-host.nl/sinds_1_januari_2010_wordt_de_w... - Details

richard121: Het belang van een correcte WOZ-waarde is immers dit jaar significant toegenomen, omdat de WOZ-waarde nu ook gebruikt wordt bij de erf- en schenkbelasting. Bij deze belastingen zijn de belastingtarieven veel hoger dan bijvoorbeeld bij de OZB...

to tags:  

0%
0 folks

Gerard's Site - WOZ waarde roept verzet op

wozwaarde.multiply.com/journal/item/1/WOZ_waarde... - Details

mastermaa: Nu er minder woningen worden verkocht en de huizenprijs daalt, worden de WOZ-waarderingen onbetrouwbaarder. Bezwaar maken kan lonend zijn...

to tags:          

0%
0 folks

WOZ waarde roept verzet op bezwaar woz

www.thoughts.com/bezwaarwoz/woz-waarde-roept-ver... - Details

rinnie: De jaarlijkse aanslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb) leidt in veel Nederlandse huishoudens tot een storm van verontwaardiging. Honderdduizenden huizenbezitters nemen de moeite een bezwaarschrift in te dienen, ook al is de kans nihil dat...

to tags:  

0%
0 folks

woz waarde verzet

http://wozwaarde.livejournal.com - Details

marian23: Dit jaar zal dat niet anders zijn. Integendeel. Nu de huizenprijzen voor het eerst in decennia dalen, zullen verbazing en woede alleen maar groeien. In de eerste plaats omdat de WOZ-waarde, waarop de aanslag gebaseerd is, op 1 januari 2009...

to tags:              

prev  -  page 1  - 8 results in total  -  next
Results 1 - 8 of 8 - (8 total) for martje12

prev  -  next

martje12's tags:Ads