Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 09/19/2018

egitimkafe


Add a new Link
egitimkafe's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

Kolb'un Öğrenme Stili Modeli - Yaşantısal Öğrenme Mo

https://www.egitimkafe.com/kolbun-ogrenme-stili-modeli-... - Details

egitimkafe: İçindekiler1 Kolb’un Öğrenme Stili Modeli Nedir? Yaşantısal Öğrenme Modeli Nedir?2 Kolb’ un öğrenme stilleri modeli:2.1 A. Somut Yaşantı2.2 B. Yansıtıcı Gözlem2.3 C. Soyut Kavramsallaştırma2.4 D. Etkin Yaşantı3 Değiştiren...

0%
0 folks

Temel Öğretim Modeli - Eğitim Kafe

https://www.egitimkafe.com/temel-ogretim-modeli - Details

egitimkafe: Temel Öğretim Modeli Nedir? Glasser’in temel öğretim modeli, öğrencilerin sınıfta ve sınıf dışındaki öğrenme-öğretme yaşantılarında başarılı olabilmesi için onların iyi davranışlar seçmelerine yardımcı olmaya...

0%
0 folks

Metinlerin Sınıflandırılması - Sınıflandırmada Hangi Ö

https://www.egitimkafe.com/metinlerin-siniflandirilmasi... - Details

egitimkafe: İçindekiler1 Metinlerin Sınıflandırılması – Metinler Nasıl Sınıflandırılır? Sınıflandırmada Hangi Ölçütlerden Yararlanılır?2 Öğretici Metinler İle Sanat Metinlerinin Karşılaştırılması2.1 Öğretici Metinler2.1.1...

0%
0 folks

Anlatım Biçimleri - Anlatım Teknikleri Nelerdir? - Eğitim K

https://www.egitimkafe.com/anlatim-bicimleri-anlatim-te... - Details

egitimkafe: Anlatım Biçimleri – Anlatım Teknikleri Nelerdir? 1. Öyküleyici Anlatım: Gerçek veya tasarlanmış bir olayın belli bir noktadan alınıp geliştirildiği ve sonuca ulaştırıldığı anlatım biçimidir. Öyküleyici anlatımda olay...

0%
0 folks

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları - Lise 1 Edebiyat

https://www.egitimkafe.com/9-sinif-turk-dili-edebiyati-... - Details

egitimkafe: İçindekiler1 Lise 1 edebiyat ders konuları nelerdir?1.1 1.ÜNİTE: GİRİŞ1.2 2.ÜNİTE: HİKAYE1.3 3.ÜNİTE: ŞİİR1.4 4.ÜNİTE: MASAL VE FABL1.5 5.ÜNİTE: ROMAN1.6 6.ÜNİTE: TİYATRO1.7 7.ÜNİTE: BİYOGRAFİ VE OTOBİYAOGRAFİ1.8...

0%
0 folks

Yeniden Kurmacılık (Re-Constructivism) - Yeniden Kurmacılık

https://www.egitimkafe.com/yeniden-kurmacilik-re-constr... - Details

egitimkafe: Yeniden Kurmacılık nedir? Toplumu yeniden yapılandırmayı ve geliştirmeyi, değişim ve sosyal reform için eğitimi temele alır. Yeniden kurmacılıkta öğretmen, değişimin ve reformun temsilcisidir, araştırma yönetici ve bir proje...

0%
0 folks

İlerlemecilik (Progressivism) - İlerlemecilik Eğitim Felsefe

https://www.egitimkafe.com/ilerlemecilik-progressivism-... - Details

egitimkafe: İlerlemecilik Nedir? Demokratik ve sosyal hayatı geliştirmek eğitimin amacını oluşturur. Bu felsefeye göre öğretmen, problem çözmeye ve bilimsel araştırmacılara yol gösterici bir konumdadır. Değişme ve gelişim eğitimin vazgeçilmez...

0%
0 folks

Varoluşçuluk (Existentializm) - Eğitim Kafe

https://www.egitimkafe.com/varolusculuk-existentializm - Details

egitimkafe: Varoluşçuluk Nedir? Varoluşçuluk felsefesine göre, insan kendi yaratan, kendi faaliyetlerinin toplamı olan ve kendinden sorumlu olan bir varlıktır. İnsana önem veren bir felsefe akımıdır. Bu nedenle, insanın eğitiminde mutlak...

0%
0 folks

Eğitim Felsefesi Akımları - Eğitim Kafe

https://www.egitimkafe.com/egitim-felsefesi-akimlari - Details

egitimkafe: Eğitim Felsefesi Akımları Nelerdir? Program geliştirmenin neredeyse tüm aşamalarında eğitim felsefesi akımlarından yararlanılmaktadır. Program geliştirme sürecinde neye önceliğin verileceğini belirlemede temel yol gösterici...

0%
0 folks

Daimicilik (Prennialism) - Daimicilik Eğitim Felsefesinin Öze

https://www.egitimkafe.com/daimicilik-prennialism - Details

egitimkafe: İçindekiler1 Daimicilik Nedir?2 Daimicilik Eğitim Felsefesinin Özellikleri2.1 Temel Özellikleri:2.2 Etiketler: Daimicilik Nedir? Daimicilikte eğitimin amacı; rasyonel kişileri eğitmek, üstün zekâlı kişiler yetiştirmek ve akıllı...

0%
0 folks

Esasicilik (Essentialism) - Esasicilik Eğitim Felsefesinin Öz

https://www.egitimkafe.com/esasicilik-essentialism - Details

egitimkafe: Esasicilik Nedir? Esasicilikte, bireylerin zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak ve yetenekli kişileri eğitmek temel amaçtır. Bu felsefi akımda öğretmen alanında uzman kişidir, geleneksel değerlerin yaygın bir şekilde öğretimi...

0%
0 folks

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları - Lise 2 Edebiyat Konula

https://www.egitimkafe.com/10-sinif-turk-edebiyati-konu... - Details

egitimkafe: İçindekiler1 Lise 2 Edebiyat Konuları Nelerdir?1.1 I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI1.2 II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI1.3 III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI Lise 2 Edebiyat Konuları...

0%
0 folks

11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Konuları - Lise 3 Edebiyat

https://www.egitimkafe.com/11-sinif-turk-edebiyati-ders... - Details

egitimkafe: İçindekiler1 Lise 3 Edebiyat Konuları Nelerdir?1.1 I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ HAYATIN İLİŞKİSİ1.2 II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)1.3 III. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE)...

0%
0 folks

İnsancıl-Hümanist Kuram nedir? Fenomenolojik Yaklaşım öze

https://www.egitimkafe.com/insancil-humanist-kuram-nedi... - Details

egitimkafe: İnsancıl-Hümanist Kuram nedir? Temelini C. Rogers ve A. Maslow’un oluşturduğu bu yaklaşım, insanı davranışlarını denetleyebilen özgür bir varlık olarak ele alır. Birey tüm potansiyellerini gerçekleştirip geliştirebilmek,...

0%
0 folks

bilişsel yaklaşım

https://www.egitimkafe.com/bilissel-yaklasim-nedir-bili... - Details

egitimkafe: Bilişsel Yaklaşım nedir? 1960’lı yıllarda ortaya çıkan Gestalt (bütünselci) ekol, bilişsel yaklaşımın öncülüğünü yapmıştır. Bu yaklaşıma göre insan edilgen bir varlık değildir. Tam tersine çevresindeki uyarıcıları...

0%
0 folks

Biyolojik Yaklaşım nedir? Biyolojik Kuram özellikleri - Eği

https://www.egitimkafe.com/biyolojik-yaklasim-nedir-biy... - Details

egitimkafe: Biyolojik Yaklaşım nedir? Temelini W.James ve J. Dewey’in işlevselcilik ekolünden alan bu yaklaşım, Darwin’in evrim kuramından (doğal ayıklanma) derinden etkilenmiş, A. Mayer ve D. O Hebb’in araştırma sonuçlarıyla son şeklini...

0%
0 folks

Cebir nedir? Tarihi ve matematiksel cebir sembolleri - Eğitim

https://www.egitimkafe.com/cebir-nedir-matematiksel-ceb... - Details

egitimkafe: İçindekiler1 Cebir nedir?2 Cebir Tarihi3 Cebir matematik sembolleri tablosu4 Doğrusal Cebir Sembolleri Cebir nedir? Cebir, parçalanmış veya birleşmesi gereken parçalar anlamına gelir. Bu kelimelere sayı teorisi, geometri ve analiz...

0%
0 folks

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) - Eğitim Kafe

https://www.egitimkafe.com/mehmet-emin-yurdakul-1869-19... - Details

egitimkafe: İçindekiler1 Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)1.1 Hayatı1.2 Cemal el-din, Afganistan ve ötesi1.3 Genç Türk Devriminden Sonra1.4 Edebi Kişiliği1.5 Eserleri:1.6 Cenge Giderken Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) Hayatı Mehmet Emin Yurdakul,...

0%
0 folks

Psikoanalitik Kuram nedir? - Psikodinamik Yaklaşım özellikle

https://www.egitimkafe.com/psikoanalitik-kuram-nedir-ps... - Details

egitimkafe: Psikoanalitik Kuram nedir? Bu yaklaşımın kurucusu olarak S. Freud gösterilebilir. Avrupa’da yaygınlaşan bu yaklaşım, davranışı cinsel güdüler ve toplumsal baskıların bilinç dışı etkileri boyutunda incelemiştir. Freud’a...

0%
0 folks

Olgunlaşma Kuramı nedir? - Eğitim Kafe

https://www.egitimkafe.com/olgunlasma-kurami-nedir - Details

egitimkafe: Olgunlaşma Kuramı nedir? Olgunlaşma kuramı, Gessel tarafından 1920’lerde geliştirilmiştir. Gessel, çocuklarda fiziksel, duygusal, sosyal, dil ve motor gelişimi uzun zaman dilimlerinde periyodik olarak sistematik çalışmalarla test...

prev  -  page 1  2  3  4  5  - 100 results in total  -  next
Results 1 - 20 of 100 - (124 total) for egitimkafe

prev  -  next

egitimkafe's tags:Ads