Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 03/28/2011

courtcar


Web: tanikredythipoteczny.net/, Bio: Portal kredytowy.
Add a new Link
courtcar's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
1 folk

Marż

http://tanikredythipoteczny.net/marza - Details

courtcar: Marża - część składowa oprocentowania kredytu czyli niejaki zysk banku wynikający z danej umowy. Osoba podejmująca kredyt hipoteczny którego oprocentowanie wynosi 6%, a WIBOR 1M wynosi 5%, otrzyma wówczas marże banku na poziomie 1%....

to tags:      

0%
1 folk

Inflacja pełzająca

http://tanikredythipoteczny.net/inflacja-pelzajaca - Details

courtcar: Inflacja pełzająca - jest to stały niski poziom inflacji. Ten rodzaj inflacji występuje w większości krajów wysoko rozwiniętych. Inflacja pełzająca nie zakłóca procesów gospodarczych, można ją kontrolować poprzez narzędzia polityki...

to tags:        

0%
1 folk

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

tanikredythipoteczny.net/komisja-nadzoru-finanso... - Details

courtcar: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - centralny organ administracji państwowej który sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym.

to tags:      

0%
1 folk

Kredyt konsolidacyjny

http://tanikredythipoteczny.net/kredyt-konsolidacyjny - Details

courtcar: Kredyt konsolidacyjny - polega na zastąpieniu kilku rat spłacanych, z tytułów wcześniejszych zobowiązań, jedną ratą spłacaną na rzecz instytucji oferującej taki produkt.

to tags:      

0%
1 folk

Kredyt denominowany

http://tanikredythipoteczny.net/kredyt-denominowany - Details

courtcar: Kredyt denominowany - określa kredyt walutowy spłacany w złotówkach. Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny mamy do wyboru dwie formy kredytu. Pierwszą jest kredyt udzielany w złotówkach. Natomiast drugą jest kredyt walutowy

to tags:      

0%
1 folk

Inflacja krocząca

http://tanikredythipoteczny.net/inflacja-kroczaca - Details

courtcar: Inflacja krocząca - jest to podwyższony poziom inflacji od pięciu do piętnastu procent. Inflacja krocząca jest pierwszym momentem wymykania się inflacji spod kontroli,

to tags:      

0%
0 folks

Deflacja

http://tanikredythipoteczny.net/deflacja - Details

courtcar: Deflacja - przeciwieństwo inflacji, czyli proces trwałego obniżania się cen dóbr i usług, oraz produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki.

to tags:      

0%
0 folks

Buy to let

http://tanikredythipoteczny.net/buy-to-let - Details

courtcar: Buy to let (kupić by wynająć) - jest to strategia inwestycyjna która obejmuje zakup nieruchomości mieszkalnej (zwykle na kredyt hipoteczny) i wynajmowanie jej innym.

to tags:      

0%
1 folk

Aval bankowy

http://tanikredythipoteczny.net/aval-bankowy - Details

courtcar: Aval bankowy - gwarancja dodana do zobowiązania kredytowego przez bank, który zapewnia spłatę. Inaczej mówiąc jest to pręczenie udzielane przez bank.

to tags:      

0%
1 folk

Hiperinflacja

http://tanikredythipoteczny.net/hiperinflacja - Details

courtcar: Hiperinflacja - występuje gdy stopa inflacji osiąga kilkadziesiąt procent w takich warunkach racjonalne gospodarowanie i planowanie staje się niemożliwe, przedsiębiorstwa nie są w stanie prowadzić rachunku ekonomicznego, wskutek to załamuje...

to tags:      

0%
1 folk

Inflacja

http://tanikredythipoteczny.net/inflacja - Details

courtcar: Inflacja - to stały wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Oznacza to że inflacją nie jest jednorazowa zmiana cen dóbr czy usług, związana np. ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Inflacją jest systematyczny, trwający...

to tags:      

0%
1 folk

Karta debetowa

http://tanikredythipoteczny.net/karta-debetowa - Details

courtcar: Karta debetowa - plastikowa karta płatnicza wydawana do rachunku ROR, która może nam służyć zarówno do celów płatniczych jak i bezpłatnego pobierania gotówki z bankomatu macierzystego banku.

to tags:        

0%
1 folk

Karta kredytowa

http://tanikredythipoteczny.net/karta-kredytowa - Details

courtcar: Karta kredytowa - to mała plastikowa karta wydawana jako system płatności. Dzięki niej, jej posiadacz jest umożliwiony do nabycia towarów i usług opartych na kredyt. Za pomocą kart kredytowych możemy bezgotówkowo opłacić towary i...

to tags:      

0%
1 folk

WIBOR

http://tanikredythipoteczny.net/wibor - Details

courtcar: WIBOR (z ang. Warsaw Interbank Offered Rate), to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wartość ustalana jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych – Forex...

to tags:            

0%
1 folk

LIBOR

http://tanikredythipoteczny.net/libor - Details

courtcar: LIBOR (z ang. London Interbank Offer Rate). Jest to stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku międzynarodowym w Londynie, wyznaczana przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster. LIBOR stanowi...

to tags:            

0%
0 folks

Gwarancja bankowa

http://tanikredythipoteczny.net/gwarancja-bankowa - Details

courtcar: Gwarancja bankowa - gwarancja od instytucji kredytowej zapewniająca że zobowiązania dłużnika zostaną spełnione. Innymi słowami, jeśli dłużnik nie doprowadzi do roztrzygnięcia długu to bank go pokryje.

to tags:      

0%
0 folks

Kredyt - definicja

http://tanikredythipoteczny.net/kredyt-definicja - Details

courtcar: Kredyt - Umowa w której kredytobiorca otrzymuje coś wartościowego natychmiast i wyraża zgodę na zwrócenie pobranej kwoty kredytodawcowi w pewnym terminie w przyszłości, na ogół wraz z odsetkami.

to tags:                

0%
0 folks

EURIBOR

http://tanikredythipoteczny.net/euribor - Details

courtcar: EURIBOR, czyli z ang. Euro Interbank Offered Rate. Jest to stopa procentowa na rynku europejskim po której największe banki europejskiej są skłonne pożyczyć pieniądz w walucie euro innym bankom.

to tags:            

0%
1 folk

Spread walutowy

http://tanikredythipoteczny.net/spread - Details

courtcar: Spread walutowy - różnica kursowa pomiędzy kursem kupna (wypłaty) a kursem sprzedaży (spłaty) zaciągniętego zobowiązania (kredytu walutowego), plus koszt transakcyjny na rynku Forex.

to tags:      

0%
1 folk

Stopa procentowa

http://tanikredythipoteczny.net/stopa-procentowa - Details

courtcar: Stopa procentowa - to koszt który płaci się za pożyczenie pieniędzy na określony czas, albo inaczej procent, który musimy oddać komuś pożyczając sto złotych - czyli upraszczając, jeżeli stopa wynosi pięć procent to za rok musimy...

to tags:              

prev  -  page 1  2  3  4  5  - 100 results in total  -  next
Results 1 - 20 of 100 - (108 total) for courtcar

prev  -  next

courtcar's tags:Ads