Reputation: 15 %
Currently: offline
Member since 06/08/2010

Tural


Add a new Link
Tural's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
13%
6 folks

marketinq - Kayzen

http://kayzen.az/blog/marketinq - Details

ehtiras: Bazar mühiti dedikdə, azad sahibkarlıq sistemi başa düşülür. Bu, qiymətlər və bazarlar sistemi vasitəsilə, bazarın böyük miqdarda subyektlərinin hərəkətlərini birləşdirməyə xidmət edən əlaqə mexanizmi vasitəsilə...

to tags:        

13%
6 folks

uğur psixologiyası / Kayzen

http://kayzen.az/blog/u%C4%9Fur - Details

ehtiras: Motivasiya, xoşbəxt və uğurlu olmaq üçün vacib əhəmiyyət daşıyır. Aşağıda təqdim edilən ipucları, özünüzü motivə etməyiniz və bunu qorumağınız üçün çox faydalı olacaq.

to tags:                   ...

12%
5 folks
12%
5 folks
12%
5 folks
11%
7 folks
11%
7 folks
11%
5 folks
9%
6 folks
8%
5 folks
8%
5 folks
7%
2 folks
7%
2 folks
7%
2 folks

Qədim Misir

kayzen.az/blog/q%C9%99dim-%C5%9E%C9%99rq/782/q%C... - Details

ehtiras: Qədim Misir Afrikanın şimali-şərqində Nil çayının vadisində və deltasında yerləşirdi.Dünyanın ən uzun və ən çox lil gətirən çayı Misir ərazisində axırdı. Onu «Böyük çay» da adlandırırdılar

to tags:    

7%
2 folks

Makedoniyalı İsgəndərin həyatından

kayzen.az/blog/dahil%C9%99r-maraql%C4%B1/573/mak... - Details

ehtiras: Bir dəfə İsgəndərə xəbər çatdırırlar ki, onun əsgərləri pis bir əhval-ruhiyyədədirlər, növbəti döyüşdən sonra əllərinə keçən hər şeyi qarət edib, öz aralarında bölməyi planlaşdırırlar

to tags:    

7%
2 folks

CV necə yazmalı?

kayzen.az/blog/karyera/486/cv-nec%C9%99-yazmal%C... - Details

ehtiras: Rezüme(xülasə)- iş axtarmaq üçün ən səmərəli vasitələrdən biridir. Əslində o, potensial işəgötürən üçün sizin tərcümeyi-halınız və peşəkar təcrübəniz barədə ən əhəmiyyətli faktların qısa şərhidir.

to tags:    

7%
4 folks
7%
2 folks
7%
4 folks

Kayzen-kollektiv bloqqinq sistemi

http://kayzen.az - Details

ehtiras: ideal hədiyyə resepti bu cür olmalıdır: o lazımlı və gözəl olmaqla yanaşı, insanın hər hansı bir çatışmamazlığını büruzə verən ol­mamalıdır.

to tags:                   ...

7%
4 folks
prev  -  page 1  2  3  4  5  - 100 results in total  -  next
Results 1 - 20 of 100 - (211 total) for Tural

prev  -  next

Ads