Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 01/09/2011

Bezwaarschriftwoz


Add a new Link
Bezwaarschriftwoz's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

WOZ 2011 – kijk er dit jaar goed naar

http://bezwaarschriftwoz.wordpress.com - Details

Bezwaarschriftwoz: Over een paar weken ontvang je van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking 2011. Omdat de woningmarkt en vooral de huizenprijzen de afgelopen jaren nogal gedaald zijn, is het verstandig om dit jaar extra goed naar die beschikking te kijken. Laat...

to tags:          

prev  -  page 1  - next
Results 1 - 1 of 1 - (1 total) for Bezwaarschriftwoz

prev  -  next

Bezwaarschriftwoz's tags:Ads