Page details
First discovered on:
08:42pm, 08/12/18

All tags for this page:
0%
0 folks

Thuốc OTC là gì? Sử dụng thuốc OTC như thế nào?

yduocvinhlong.com/thuoc-otc-la-gi-su-dung-thuoc-... - Details

hongtham24041994: OTC là loại thuốc thường dùng và được các dược sỹ kê đơn tư vấn cho bệnh nhân. Vậy nên sử dụng thuốc OTC như thế nào để đảm bảo an toàn cho sức khỏe?

to tags:    

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

hongtham24041994 saved this page on 08/12/2018 08:42pm

OTC là loại thuốc thường dùng và được các dược sỹ kê đơn tư vấn cho bệnh nhân. Vậy nên sử dụng thuốc OTC như thế nào để đảm bảo an toàn cho sức khỏe?

Tags: thuoc  otc 

This URL was also folkd by:

by