Page details
First discovered on:
09:38pm, 08/19/18

All tags for this page:
0%
0 folks

Thuốc OTC là gì? Cách sử dụng thuốc OTC như thế nào?

yduoctravinh.info/thuoc-otc-la-gi-cach-su-dung-t... - Details

hongtham24041994: OTC là loại thuốc được các dược sỹ kê đơn tư vấn cho bệnh nhân. Vậy làm thế nào để sử dụng thuốc OTC đạt hiệu quả cao và hạn chế được các tác dụng phụ?

to tags:    

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

hongtham24041994 saved this page on 08/19/2018 09:38pm

OTC là loại thuốc được các dược sỹ kê đơn tư vấn cho bệnh nhân. Vậy làm thế nào để sử dụng thuốc OTC đạt hiệu quả cao và hạn chế được các tác dụng phụ?

Tags: thuoc  otc 

This URL was also folkd by:

by