Page details
First discovered on:
11:51pm, 06/28/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Acil Çıkış Kapısı | Yangın Kapısı

yanginkapisiblog.wordpress.com/2014/02/28/acil-c... - Details

otokira: Acil çıkış kapısı yapılarda deprem ve yangın gibi başlıca afetlerde yapıdan hızlıca kaçışı sağlamaya yarayan bir çıkış noktasıdır. Bir yangın fark edildiğinde normal tahliye kapıları ile birlikte k...

to tags:  

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

This URL was also folkd by:

by