Page details
First discovered on:
03:15am, 04/05/17

All tags for this page:
0%
0 folks

PDKS | Personel Devam Kontrol Sistemi

http://www.varnost.com.tr/pdks-personel-takip-sistemi - Details

accesskontrol: İşletme büyüklüğünden bağımsız olarak işletmeye bağlı tüm çalışanların başta giriş-çıkış saatleri olmak üzere, yemek araları, yıllık izinleri, fazla mesai durumları, tatilleri gibi her türlü bilginin kayıt edildiği...

to tags:    

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

accesskontrol saved this page on 04/05/2017 03:16am

İşletme büyüklüğünden bağımsız olarak işletmeye bağlı tüm çalışanların başta giriş-çıkış saatleri olmak üzere, yemek araları, yıllık izinleri, fazla mesai durumları, tatilleri gibi her türlü bilginin kayıt edildiği takip sistemine personel devam kontrol sistemi (pdks) denir. Personel devam kontrol sistemleri sayesinde çalışanların dönem boyunca yaptığı her türlü giriş-çıkışların tamamına göre ay sonunda bordrolar otomatik olarak hazırlanır.

This URL was also folkd by:

by