Page details
First discovered on:
03:19am, 07/29/15

All tags for this page:
0%
0 folks

Đại chiến Pixcels - Phim hành động hay ♥ Tai ph

www.taiphim.vn/2015/07/ai-chien-pixcels-phim-han... - Details

phimcuatui: Đại chiến Pixcels là một bộ phim hành động hay được coi là là tác phẩm điện ảnh được dựa theo một bộ phim ngắn cùng tên, lấy bối cảnh khi người ngoài hành tinh hiểu nhầm trò chơi điên...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

phimcuatui saved this page on 07/29/2015 03:19am

Đại chiến Pixcels là một bộ phim hành động hay được coi là là tác phẩm điện ảnh được dựa theo một bộ phim ngắn cùng tên, lấy bối cảnh khi người ngoài hành tinh hiểu nhầm trò chơi điên tử là... lời tuyên bố chiến tranh, họ đã sử dụng kiểu mẫu của những nhân vật trong game để tấn công Trái Đất và biến mọi vật thể trở thành những điểm ảnh (pixel).

This URL was also folkd by:

by