Page details
First discovered on:
02:04am, 03/28/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Sıcaklık Takip Sistemi

http://www.seyirmobil.com/sicaklik-takip-sistemi - Details

seyirmobi: Sıcaklık takip sistemi araçta sıcaklık kontrolünü sağlar. Sistemde mevcut sıcaklık sensörü sayesinde sistemin bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığı bilgisinin düzenli bir şekilde raporlanması yapılır. Sıcaklık değerlerinde...

to tags:      

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

seyirmobi saved this page on 03/28/2014 02:04am

Sıcaklık takip sistemi araçta sıcaklık kontrolünü sağlar. Sistemde mevcut sıcaklık sensörü sayesinde sistemin bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığı bilgisinin düzenli bir şekilde raporlanması yapılır. Sıcaklık değerlerinde meydana gelen değişiklerle arzu edilen değerin altında yada üstünde olması ile uyarı gönderilir. Bu sıcaklık açısından hassas bölgelerde kullanılacak özel bir sistemdir. Toplanan verilerin raporlanması ile ileri ki zamanlarda çeşitli önlem ve çözümler için yardımcı olacaktır. Ve

Tags: sıcaklık  takip  sistemi 

This URL was also folkd by:

by