Page details
First discovered on:
07:33am, 12/28/09

All tags for this page:
0%
0 folks

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Uygulamaları

http://www.mbi.com.tr/uzmanlik-alanlarimiz - Details

Paula_McCoy: Küresel rekabet koşulları, piyasa şartları ve teknolojideki hızlı gelişmeler, esnek, hızlı cevap verebilen ve güvenilir yol gösterici analizlerle çalışan firmalar için birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Model’de, firmanızın...

to tags:          

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

Paula_McCoy saved this page on 12/28/2009 07:33am

Küresel rekabet koşulları, piyasa şartları ve teknolojideki hızlı gelişmeler, esnek, hızlı cevap verebilen ve güvenilir yol gösterici analizlerle çalışan firmalar için birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Model’de, firmanızın teknoloji ihtiyaçlarına ve iş süreçleri verimliliğine odaklanmış yüksek teknolojili ERP ürünleri üretiyoruz. Farklı sektörlerde kazanılan iş süreçleri birikimi, kurumsal kullanıcılarda edindiğimiz hizmet deneyimi ve 14 yıllık araştırma-geliştirme ve proje uygulama tecrübesi ile, uyarlama zenginliğine sahip, öğrenimi ve kullanımı son derece kolay ERP çözümleri sunuyoruz.

This URL was also folkd by:

by