Page details
First discovered on:
03:53am, 08/06/19

All tags for this page:
0%
1 folk

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

olgakuz saved and folkd this page on 08/06/2019 03:53am

В рамках реалізації положень Європейської Хартії рівності чоловіків та жінок в місцевих громадах, в міській раді Кропивницького вирішили створити гендерний портрет міста, в якому враховуватимуть потреби та інтереси чоловіків, жінок та вразливих верств населення.

This URL was also folkd by:

by olgakuz