Page details
First discovered on:
04:33am, 12/09/12

All tags for this page:
0%
1 folk

İsimden Fiil Yapan Ekler

www.kunfeyekun.org/forum/ilkogretim/isimden-fiil... - Details

kunfeyekun: İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türeten eklerdir. “Bahçedeki çiçekleri suladı.” cümlesindeki altı çizili sözü incelediğimiz

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

kunfeyekun saved and folkd this page on 12/09/2012 04:33am

İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türeten eklerdir. “Bahçedeki çiçekleri suladı.” cümlesindeki altı çizili sözü incelediğimiz

This URL was also folkd by:

by kunfeyekun