Page details
First discovered on:
02:12am, 05/08/20

All tags for this page:
0%
0 folks

Quán cơm chay ngon Hà Nội – Minh Chay – Folk

www.folkd.com/ref.php?go=https%3A%2F%2Fminhchay.... - Details

vnminhchay: cơm chay Hà Thành cũng tồn tại một số nhược điểm đó là menu chưa thực sự đa dạng (chỉ chưa đến hơn 30 món), hầu hết trong đó đều là các món dân gian việt nam vì vậy với những thực...

to tags:        

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

vnminhchay saved this page on 05/08/2020 02:12am

cơm chay Hà Thành cũng tồn tại một số nhược điểm đó là menu chưa thực sự đa dạng (chỉ chưa đến hơn 30 món), hầu hết trong đó đều là các món dân gian việt nam vì vậy với những thực khách nước ngoài hay với những ai muốn tìm hiểu về ẩm thực chay quốc tế có thể sẽ chưa thực sự thỏa mãn. Bên cạnh đó, địa chỉ quán cũng hơi khó tìm do nằm trong một con ngõ nhỏ.

This URL was also folkd by:

by