Page details
First discovered on:
08:08pm, 05/08/20

All tags for this page:
0%
0 folks

Nhà hàng buffet chay – Minh Chay – Folk

www.folkd.com/ref.php?go=https%3A%2F%2Fminhchay.... - Details

vnminhchay: Thông tin liên hệ Buffet chay Hà Nôi tại Nhất Tâm: • Địa chỉ: Số 2F ngõ 81 đường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. • Fanpage: https://www.facebook.com/NhaHangChayNhatTam/ • Hotline: 090 345 3929 • Giá...

to tags:        

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

vnminhchay saved this page on 05/08/2020 08:10pm

Thông tin liên hệ Buffet chay Hà Nôi tại Nhất Tâm: • Địa chỉ: Số 2F ngõ 81 đường Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. • Fanpage: https://www.facebook.com/NhaHangChayNhatTam/ • Hotline: 090 345 3929 • Giá tham khảo: 120.000 đồng/người. Chi tiết: http://www.folkd.com/ref.php?go=https%3A%2F%2Fminhchay.com%2Fnha-hang-buffet-chay-ngon-ha-noi Website: https://bit.ly/3cgxYtU #minh_chay_vegan #minhchayvegan #nhhangbuffetchay_minhchayvegan

This URL was also folkd by:

by