Page details
First discovered on:
02:04am, 03/06/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Profilo DF6024W2VV Sandık Tipi Derin Dondurucu

www.beyazesyamerkezi.com/Profilo-DF6024W2VV-Sand... - Details

beyazesyamerkezi: Saklama sepeti ile ürünlerinizi gruplandırabileceğiniz derin dondurucu, A+ sınıfı ile düşük enerji harcayarak tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Profilo 'nun 24 saatte 118 kilogram dondurma kapasitesine sahip bu ürünü, 251 litre...

to tags:                

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

beyazesyamerkezi saved this page on 03/06/2014 02:05am

Saklama sepeti ile ürünlerinizi gruplandırabileceğiniz derin dondurucu, A+ sınıfı ile düşük enerji harcayarak tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Profilo 'nun 24 saatte 118 kilogram dondurma kapasitesine sahip bu ürünü, 251 litre net hacmi ile yiyeceklerinizi muhafaza edecektir. Ağırlığı azaltılmış kapağı sayesinde derin dondurucunuzu açarken zorlanmayacaksınız.

This URL was also folkd by:

by