Page details
First discovered on:
08:27am, 01/06/11

All tags for this page:
0%
0 folks

WOZ bezwaar 2011

http://wozbezwaar.come2me.nl - Details

ton5667: In de WOZ-beschikking staat de waarde van je huis vermeld per een vooraf bepaalde peildatum. Voor de beschikking van 2011 geldt1 januari 2010 als peildatum. De WOZ waarde loopt dus altijd achter op de realiteit. Tegen de beschikking van vorig...

to tags:  

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

ton5667 saved this page on 01/06/2011 08:27am

In de WOZ-beschikking staat de waarde van je huis vermeld per een vooraf bepaalde peildatum. Voor de beschikking van 2011 geldt1 januari 2010 als peildatum. De WOZ waarde loopt dus altijd achter op de realiteit. Tegen de beschikking van vorig jaar werd veelvuldig bezwaar gemaakt vanwege een vermeende waardevermindering door de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Tags: W 
mirte122 saved this page on 01/15/2011 07:49am

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Dit is de gemeentelijke taxatie die elk jaar plaats vindt voor woning en bedrijfspand

Tags: W 

This URL was also folkd by:

by