Page details
First discovered on:
10:58am, 02/06/11

All tags for this page:
0%
0 folks

WOZ 201

http://woz.freefo.nl/viewtopic.php?f=5&t=6 - Details

leonie12: Pas als de boze burger een beroepsprocedure start bij de rechtbank wordt het bezwaar serieus bekeken en wordt vaak een compromis voorgesteld om een rechtszaak af te wenden. Doordat eigenaren vaak genoodzaakt zijn een rechtzaak te starten wordt...

to tags:      

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

leonie12 saved this page on 02/06/2011 10:58am

Pas als de boze burger een beroepsprocedure start bij de rechtbank wordt het bezwaar serieus bekeken en wordt vaak een compromis voorgesteld om een rechtszaak af te wenden. Doordat eigenaren vaak genoodzaakt zijn een rechtzaak te starten wordt het justitiële apparaat onnodig belast en worden onnodige kosten gemaakt. In 2010 werden ongeveer 165.000 bezwaarschriften bij gemeenten ingediend en circa 7.700 beroepsprocedures bij rechtbanken gevoerd tegen de WOZ-waarde van woningen en andere gebouwen. Handjeklap en schofferen

Tags: Woz  OZB  Bezwaar 

This URL was also folkd by:

by