Page details
First discovered on:
09:41am, 07/06/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Hakkari bilinmeyenler | Vaybe.Net

http://vaybe.net/hakkari-bilinmeyenler - Details

vaybe13: Hakkari tanıyalım Sırasıyla Hurri ve Urartu Krallıkları'nın parçası olan Hakkari, Pers İmparatorluğu'nun egemenliğinden sonra Arap egemenliğine geçmiştir.

to tags:        

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

vaybe13 saved this page on 07/06/2014 09:41am

Hakkari tanıyalım Sırasıyla Hurri ve Urartu Krallıkları'nın parçası olan Hakkari, Pers İmparatorluğu'nun egemenliğinden sonra Arap egemenliğine geçmiştir.

This URL was also folkd by:

by