Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
05:27am, 06/18/14

All tags for this page:
0%
0 folks

TRUNG QUỐC MẮC BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT VẪN ĐƯỢC NHẬP NGŨ

tintuctrongngay.weebly.com/trang-ch7911/trung-qu... - Details

quanghuy231092: Theo truyền thông Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã “mềm hóa” nhiều yêu cầu đối với việc gọi thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

quanghuy231092 saved this page on 06/18/2014 05:27am

Theo truyền thông Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã “mềm hóa” nhiều yêu cầu đối với việc gọi thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

This URL was also folkd by:

by