Page details
First discovered on:
04:20am, 05/21/18

All tags for this page:
0%
0 folks

Shohar Ki Laparwahi aur Narazgi Ko Khatam Karne Ki Dua

rohanihaziraat.com/shohar-ki-laparwahi-aur-naraz... - Details

parwezkhanpk118: Shohar Ki Laparwahi aur Narazgi Ko Khatam Karne Ki Dua ," Kya apke shohar bahut laparwah aur gusse wale hai? Kya unki laparwahi ke wajah se apko aur apke bachon ko nuksan pahuchta hai? Kya wo laparwahi ke chalte apne karobar mein bhi nuksan...

to tags:              

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

parwezkhanpk118 saved this page on 05/21/2018 04:20am

Shohar Ki Laparwahi aur Narazgi Ko Khatam Karne Ki Dua ," Kya apke shohar bahut laparwah aur gusse wale hai? Kya unki laparwahi ke wajah se apko aur apke bachon ko nuksan pahuchta hai? Kya wo laparwahi ke chalte apne karobar mein bhi nuksan karlete hai? Kya aapke shohar bhut jyada gussa karty hai ?Kya kaam mein bhi lap

roohanicenter0786 saved this page on 01/04/2019 11:55pm

Shohar Ki Laparwahi aur Narazgi Ko Khatam Karne Ki Dua ,” Kya apke shohar bahut laparwah aur gusse wale hai? Kya unki laparwahi ke wajah se apko aur apke bachon ko nuksan pahuchta hai? Kya wo laparwahi ke chalte apne karobar mein bhi nuksan karlete hai? Kya aapke shohar bhut jyada gussa karty hai ?Kya kaam mein bhi laparwahi ke wajah se ghar par paison ki tangi rehti hai? Kya unki laparwahi ke wajah se ap khud ko akele mehsus karti hai?

zaanhushan5 saved this page on 01/05/2019 01:54am

Shohar Ki Laparwahi aur Narazgi Ko Khatam Karne Ki Dua ," Kya apke shohar bahut laparwah aur gusse wale hai? Kya unki laparwahi ke wajah se apko aur apke bachon

roohanielajcenter saved this page on 04/20/2019 12:11am

Shohar Ki Laparwahi aur Narazgi Ko Khatam Karne Ki Dua ," Kya apke shohar bahut laparwah aur gusse wale hai? Kya unki laparwahi ke wajah se apko aur apke bachon

talismatesulemani saved this page on 05/08/2019 12:43am

Shohar Ki Laparwahi aur Narazgi Ko Khatam Karne Ki Dua ,” Kya apke shohar bahut laparwah aur gusse wale hai? Kya unki laparwahi ke wajah se apko aur apke bachon ko nuksan pahuchta hai? Kya wo laparwahi ke chalte apne karobar mein bhi nuksan karlete hai? Kya aapke shohar bhut jyada gussa karty hai ?Kya kaam mein bhi laparwahi ke wajah se ghar par paison ki tangi rehti hai? Kya unki laparwahi ke wajah se ap khud ko akele mehsus karti hai?

This URL was also folkd by:

by