Page details
First discovered on:
07:57pm, 08/06/15

All tags for this page:
0%
2 folks

Phim võ thuật hay - Khí phách thiếu lâm tự

phimcuatui.vn/khi-phach-thieu-lam-tu-phim-vo-thu... - Details

phimcuatui: Khí phách thiếu lâm tự là một bộ phim vo thuat hay có nội dung phim nói về một cậu bé chạy vào chùa Thiếu Lâm và đánh bại một số tăng sư để chứng minh đã đủ điều kiện để trở thành...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

phimcuatui saved and folkd this page on 08/06/2015 07:58pm

Khí phách thiếu lâm tự là một bộ phim vo thuat hay có nội dung phim nói về một cậu bé chạy vào chùa Thiếu Lâm và đánh bại một số tăng sư để chứng minh đã đủ điều kiện để trở thành một đệ tử của Thiếu Lâm trụ trì.

This URL was also folkd by:

by phimcuatui, by tylekeobong