Page details
First discovered on:
12:16am, 10/05/12

All tags for this page:
0%
0 folks

Интересни факти за ДНК-тестове

10/05/2012 12:16am - via http://paternitytest.ins... - Details

michaelhomas83: ДНК-тестове помага да сключат определена информация за дадено лице, чрез анализиране на неговата ДНК последователност. Този голям медицински...

to tags:      

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

michaelhomas83 saved this page on 10/05/2012 12:16am

ДНК-тестове помага да сключат определена информация за дадено лице, чрез анализиране на неговата ДНК последователност. Този голям медицински пробив има широк спектър от практически приложения, включително закона и здраве също. Нека разгледаме някои от необичайна приложения на ДНК-тестове тук.

This URL was also folkd by:

by