Page details
First discovered on:
01:27pm, 04/09/10

All tags for this page:
0%
1 folk

Katolik mərasimlər

kayzen.az/blog/diplomat/729/katolik-mərasimlər... - Details

leylasa: Katolik məbəd Katolik məbəd ümumən pravoslav məbədlə eyni quruluşa malikdir. Gözəçarpan ən əhəmiyyətli fərq ikonostasın olmamasıdır. Onun yerinə o qədər də uca olmayan səcdəgah səddi mövcuddur. Kilsədə mərkəzi...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

leylasa saved and folkd this page on 04/09/2010 01:27pm

Katolik məbəd Katolik məbəd ümumən pravoslav məbədlə eyni quruluşa malikdir. Gözəçarpan ən əhəmiyyətli fərq ikonostasın olmamasıdır. Onun yerinə o qədər də uca olmayan səcdəgah səddi mövcuddur. Kilsədə mərkəzi səc dəgah və ya presviteriy hissəsi seçilir. Burada ibadət baş verir və müqəddəs sövqatlar Isanın bədəni və qanından «hasil» olunmuş şərab və çörək saxlanılır. Bu yeri sövqat saxlanan yer qarşısında daima yanan qəndilə görə tanımaq olar.

Tags: katolik 

This URL was also folkd by:

by leylasa